Profil gabinetu psychiatrycznego

Zajmuję się rozpoznawaniem, leczeniem i psychoterapią zaburzeń psychicznych:
  • Od ukończonego 17 roku życia
  • Zaburzeń depresyjnych, lękowych, stresowych, tzw. „nerwic”
  • Zaburzeń psychicznych na tle schorzeń somatycznych
  • Zaburzeń pamięci i zachowania u osób powyżej 65 roku życia
  • Terapią lekarzy, pielęgniarek i pracowników służby zdrowia, osób stanu duchownego
  • Osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
  • W kryzysie na tle rodzinnym, małżeńskim, zawodowym
  • Pacjentów, którzy długotrwale poszukują pomocy w leczeniu, które nie przynosi spodziewanej poprawy. Staram się leczyć tych, którzy nie widzą nadziei na poprawę stanu psychicznego, mając poczucie beznadziejności, apatii i odrzucenia albowiem przebyli już szereg niesatysfakcjonujących terapii
  • Orzekanie o stanie zdrowia psychicznego wynikające z przepisów prawa

Wizyta krótka trwa do 20 minut, średnia do 40 minut, długa do 60 minut.

Wykonuję badania do pozwoleń na broń palną, do licencji ochrony osób i mienia.
o mnie | zakres leczenia | moje porady | kontakt
 65 osób odwiedziło stronę